Rapportages

Om vast stellen of iemand daadwerkelijk allergisch reageert op een voedingsmiddel zijn er diverse diagnostische hulpmiddelen beschikbaar:

 • allereerst natuurlijk de ervaringen van de cliënt zelf: zijn er reacties geweest, en zo ja, hoe snel, met welke symptomen, eenmalig of bij herhaling, bij welke hoeveelheid… enzovoort. Het afnemen van een goede en volledige anamnese door een diëtist of arts is een kunst apart. Met behulp van de voedingsanamnese wordt de verbinding gelegd tussen klachten en voeding, wordt de basis gelegd voor (verdere) allergie tests, wordt een indruk gevormd over de ernst van de allergische reacties en wordt beoordeeld of een onvolwaardige voeding (ten dele) oorzaak is van de klachten.
 • Het doen van bloed onderzoek waarbij met behulp van het zogenaamde RAST-onderzoek wordt gekeken of er specifiek IgE (antistoffen) aanwezig is tegen eiwitten in voedingsmiddelen zoals melk, ei, tarwe, noten of pinda. Het lichaam maakt normaliter geen specifiek IgE aan tegen voedingsmiddelen. De aanwezigheid van specifiek IgE hoeft echter niet te betekenen dat de persoon ook allergisch reageert op het voedingsmiddel. De hoogte van het specifiek IgE zegt wel iets over de waarschijnlijkheid van reageren: dus hoe hoger de waarde, des te groter de kans dat iemand ook daadwerkelijk allergisch reageert. Toch komt het voor dat ook bij hoge waarden mensen niet allergisch reageren;Die eiwitten in voeding bestaan uit allerlei soorten eiwitten. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat er specifiek IgE tegen al die afzonderlijke eiwitten in pinda, melk, ei enzovoort specifiek IgE wordt bepaald. Er wordt volop onderzoek uitgevoerd naar de betekenis hiervan. Vooral het voorspellen van ernstige of milde reacties is van belang voor de patiënt.
 • Het doen van huidtests met verse voedingsmiddelen of commercieel verkrijgbare extracten van voedingsmidddelen. Hiervoor geldt globaal genomen hetzelfde als voor specifiek IgE: hoe groter de reactie bij de huidtest, des te waarschijnlijker is de allergie, maar 100% zekerheid kan ook hier niet mee worden verkregen;
 • Provocatie onderzoek: Bij provocatie onderzoek wordt onder medisch toezicht het te testen voedingsmiddel in geleidelijk toenemende hoeveelheden aan de cliënt toegediend.
  We kennen open provocatie onderzoek en dubbelblind placebogecontroleerd provocatie onderzoek: Bij open provocatie onderzoek wordt het voedingsmiddel zichtbaar toegediend, waarbij zowel de cliënt als de behandelaar weten om welk voedingsmiddel het gaat. Bij dubbelblind placebogecontroleerd provocatie onderzoek krijgt de cliënt ook in oplopende hoeveelheden het te testen voedingsmiddel toegediend, maar wordt het voedingsmiddel onherkenbaar verstopt in testvoeding. De cliënt komt meestal 2 dagdelen naar de polikliniek: één dag voor de provocatie met het verdachte voedingsmiddel, en één dag voor de provocatie zonder het te testen voedingsmiddel (placebo provocatie). Hierbij weten zowel de behandelaar als de cliënt niet wanneer wat gegeven wordt. De volgorde hiervan wordt door het toeval bepaald. De volgorde wordt pas achteraf, na afloop van de totale test, bekend, als het resultaat van beide testdagen is beoordeeld.
  De anamnese, het bloedonderzoek en de huidtest zijn hulpmiddelen voor het stellen van de diagnose, maar met dubbelblind, placebogecontroleerd provocatie onderzoek kan de diagnose definitief worden bevestigd. Dit type onderzoek is het meest betrouwbare onderzoek om de diagnose te stellen.
  Open provocatie onderzoek kan ook veel duidelijkheid geven, maar onderzoek laat zien dat dit toch veel fout-positieve diagnoses op kan leveren. Hierdoor wordt dan ten onrechte gesteld dat iemand allergisch is.
 • De diëtisten van Vlieg & Melse voeren zelf geen provocatie onderzoek uit, omdat dit tot de medische verrichtingen behoort. Zij kunnen wel adviseren bij het opstellen van een provocatie schema en bij de beslissing om wel of niet tot provocatie over te gaan. .

Afspraak Maken

Lorem ipsum dolor sit amet

Dr. Berber Vlieg-Boerstra

Professor, Vlieg en Melse

Daisy Luiten

Diëtiste, Vlieg en Melse

Dankzij de inzet van Berber voel ik me weer kiplekker

Een Patiënt

Diagnostiek van koemelkallergie op het CB aanzienlijk verbeterd door dubbelblinde provocatietest.

B.J. Vlieg-Boerstra, I. Tissen, A.B. Sprikkelman

Ned. Tijdschr Allergie, 2015;1:25-28.

Pin It on Pinterest

Share This