Tarieven & Vergoedingen

 

Basisverzekering & aanvullende verzekering

In 2019 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de € 60 per uur. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering, dat in 2019 wettelijk is vastgesteld op € 385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Mogelijk krijgt u vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering vergoed, de hoeveelheid vergoeding verschilt per zorgverzekering. Wij verwijzen u door naar een overzicht voor de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2019.

Wanneer een (telefonisch) consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt de contacttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Consult

Een consult bestaat uit twee componenten:

  1. Directe tijd

De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.

  1. Indirecte tijd

De tijd die de diëtist besteedt aan het o.a. het analyseren van uw gegevens, het opstellen uw persoonlijk advies/ behandelplan,  het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig.  Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

 De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Gebruikte tijd per consult *
Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.)
Intake 60-90 45-120
Vervolgconsult lang 60 30-60
Vervolgconsult kort 30 15-30
Skype/telefonisch consult lang 30 15-45
Skype/telefonisch consult kort 15 15-30

*Deze tijden zijn een indicatie

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van een variatielijst wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

In totaal kost een dieetbehandeling gemiddeld 3 tot 7 uur. Uiteraard kan in overleg de dieetbegeleiding worden gestopt zodra u niets meer vergoed krijgt van de verzekering.

Kosten en Facturering

Onze kosten bedragen 70 euro per uur. Een consult bestaat uit direct en indirecte tijd, beide brengen kosten met zich mee. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op hele kwartieren. 

Bovenstaand uurtarief is alleen van toepassing indien: 

  •  U geen zorgverzekering heeft. 
  •  U de rekening liever zelf ontvangt.
  •  De vergoeding vanuit de (aanvullende) verzekering verbruikt is. 
  •  U niet verschijnt op de geplande afspraak. 

Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Vlieg & Melse heeft de debiteuren administratie uitbesteedt aan EvryFactoring BV. U ontvangt een factuur van EvryFactoring BV als bovenstaand uurtarief op u van toepassing is. Voor alle consulten vanaf 1 juli 2019 word dit  infomedics.

Vragen of wilt u meer weten over onze mogelijkheden.

 

Pin It on Pinterest

Share This