Werkwijze en rapportage

Vlieg en Melse Diëtisten werkt regulier

Doelstelling behandeling diëtist:

  • Bijdrage leveren aan de diagnostiek van voedselovergevoeligheid
  • Verminderen van de symptomen
  • Het onnodig beperken van de voedingsmiddelen voorkomen, eventueel voorstel voor herintroductie of provocatie van verdachte allergenen/triggers
  • Vaardigheden aanleren bij het vermijden van een allergeen
  • Handhaven/bereiken van een volwaardige en leeftijdsadequaat voeding
  • Bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Wij nemen een uitgebreide, op allergie of voedselintoleranties gerichte, voedingsanamnese af met als doel:

  • een verband te leggen tussen voeding en klachten
  • de kwaliteit van de voeding te beoordelen
  • een aanbeveling te doen over verder (allergie)onderzoek
  • samenstellen van een persoonlijke toegepaste dieetbehandeling

Rapportages

U ontvangt na het eerste of tweede consult een uitgebreide rapportage over het consult en het behandelplan. Indien nodig ontvang u tussentijdse rapportages en een eindrapportage.

Waar wij uniek in zijn, is dat wij streven naar een optimale voeding door het gebruik van voedingsmiddelen met een hoge nutriëntendichtheid. Wij besteden extra aandacht aan pure, onbewerkte producten, gezonde vetzuren, diverse voedingsvezels en een goede verhouding tussen voedingsstoffen. Hiermee beogen wij directe immunomodulatie via nutriënten en indirect via de beïnvloeding van de gastroïntestinale microbiota. Hiermee voorkomen wij dat de patiënten op termijn in een steeds slechtere voedingstoestand terecht komen, zoals vaak wordt gezien bij eliminatiediëten.

Dit alles stemmen wij uiteraard af op de voorkeuren en mogelijkheden van de patiënt.

Het resultaat is dat bij veel patiënten niet alleen de allergische klachten verdwijnen, maar ook algemene klachten kunnen verminderen zoals darmklachten, hoofdpijn, jeuk en moeheid.

Onderzoek en publicaties
De diëtisten van Vlieg & Melse houden regelmatig voordrachten voor patiënten, collega-diëtisten, artsen en verpleegkundigen.

Onze diëtisten zijn betrokken bij diverse medisch-wetenschappelijke onderzoeken, o.a. naar de rol van voeding op de ernst van pinda-allergie, de invloed van voeding op de samenstelling van borstvoeding, de groei allergische kinderen, preventie van allergie, Eosinofiele Oesofagitis, koemelkallergie en voedselprovocatie onderzoek.

Het overkoepelende doel van deze studies is om te onderzoeken hoe (een gezonde) voeding kan bijdragen aan het verminderen van de ernst van voedselallergie en het voorkomen van allergische ziekten.

De diëtisten van Vlieg & Melse publiceren regelmatig in tijdschriften voor patiënten, het Nederlands Tijdschrift voor Astma en Allergie, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en buitenlandse allergie-tijdschriften. Berber Vlieg heeft meer dan 60 publicaties in peer-reviewed tijdschriften.

Pin It on Pinterest

Share This