Privacyverklaring

Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het online inplannen van een afspraak via onze website, via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (Ensemble B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn) om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft ICT hosting organisatie een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk versturen naar ons postadres
DC Klinieken Oud Zuid,  De Lairessestraat 99, 1071 NX Amsterdam of stuur het verzoek via het contactformulier op onze website. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 085-0516886 of via het contactformulier op onze website.

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid kunt u contact opnemen met een medewerker van onze praktijk via het telefoonnummer 085-0516886 of via contactformulier op onze website.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.