Basisverzekering & aanvullende verzekering

In 2024 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het tarief ligt ongeveer rond de € 72– € 82 per uur. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering, dat in 2024 wettelijk is vastgesteld op € 385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. De factuur voor de eerste 3 uur sturen wij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar mits wij een contract hebben afgesloten met deze zorgverzekeraar.

Vlieg  diëtisten heeft in 2024 met alle zorgverzekeringen contracten afgesloten behalve met Caresq, hieronder vallen de verzekeringslabel Aevitae en Care4Life. Als u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars, dan ontvangt u van ons een factuur van het consult (directe + indirecte tijd). U kunt deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens de factuur gedeeltelijk of volledig. Dit verschilt per verzekeraar. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Mogelijk krijgt u vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering vergoed, de hoeveelheid vergoeding verschilt per zorgverzekering. Wij verwijzen u door naar een overzicht voor de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2024.

Wanneer een (telefonisch) consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt de contacttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Consult*

Intake

Directe tijd:
60-90 minuten**

Indirecte tijd:
5-120 minuten**

Vervolgconsult lang

Directe tijd:
60 minuten**

Indirecte tijd:
30-60 minuten**

Vervolgconsult kort

Directe tijd:
30 minuten**

Indirecte tijd:
15-30 minuten**

Video consult/telefonisch consult lang

Directe tijd:
30 minuten**

Indirecte tijd:
15-45 minuten**

Video consult/telefonisch consult kort

Directe tijd:
15 minuten**

Indirecte tijd:
15-30 minuten**

* Een consult bestaat uit twee componenten:

 • Directe tijd – De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.
 • Indirecte tijd – De tijd die de diëtist besteedt aan het o.a. het analyseren van uw gegevens, het opstellen uw persoonlijk advies/ behandelplan, het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

** Deze tijden zijn een indicatie

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van een variatielijst wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

In totaal kost een dieetbehandeling gemiddeld 3 tot 7 uur. Uiteraard kan in overleg de dieetbegeleiding worden gestopt zodra u niets meer vergoed krijgt van de verzekering. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Kosten en Facturering

Kosten

Onze kosten bedragen 88,50 euro per uur. Een consult bestaat uit direct en indirecte tijd, beide brengen kosten met zich mee. De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op hele kwartieren.

Bovenstaand uurtarief is alleen van toepassing indien:

 • U geen zorgverzekering heeft.
 • Wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzkeraar (Caresq (EUCARE, Life4Care en Aevitae))
 • U de rekening liever zelf ontvangt.
 • De vergoeding vanuit de (aanvullende) verzekering verbruikt is.
 • U niet verschijnt op de geplande afspraak.

Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Vlieg diëtisten heeft de debiteuren administratie uitbesteedt aan Infomedics. U ontvangt een factuur van Infomedics als bovenstaand uurtarief op u van toepassing is.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl

Regel het online!

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar Infomedics. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.