Welke patiënten kunt u verwijzen

De diëtisten van Vlieg Diëtisten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en volwassenen met voedselovergevoeligheid.

Wij kunnen ondersteunen bij:

 • In kaart brengen van de eventuele relatie tussen voeding en klachten
 • De diagnostiek van voedselallergie/ intolerantie
 • Een eliminatiedieet bij een vastgestelde voedselovergevoeligheid
 • Dieetbegeleiding om onnodige eliminaties te voorkomen
 • (her)introductie van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld bij angst
 • Beoordeling van de voeding op volwaardigheid bij (multiple) voedselallergieën
 • Vroege introductie van allergenen ter preventie van allergie
 • Begeleiding bij de introductie bijvoeding van zuigelingen
 • Immuun-ondersteunende voeding

Voorbeelden van patiënten die u kunt verwijzen:

 • Patiënt met hooikoorts en oral allergy symptomen op fruit, groente en/of noten.
 • Patiënten met onduidelijke klachten waarbij er een vermoeden is dat voeding een rol speelt, zoals maag- en darmklachten en voedselimpactie.
 • Zuigelingen met koemelkallergie en/of waar de introductie van bijvoeding problematisch verloopt.
 • Een ouder die borstvoeding geeft die een eliminatie dieet moet volgen omdat het kind allergische klachten heeft.
 • Patiënt met een verdenking van een IgE gemedieerde allergische reactie zonder duidelijke trigger
 • Een patiënt die een eenzijdig voedingspatroon volgt i.v.m. met reacties in het verleden of angst hiervoor.
 • Ouders die een vroege introductie van allergenen willen geven aan hun kind (met eczeem), maar hierbij begeleiding willen.
 • Een kind met voedselallergie/ intolerantie met een afbuigende groeicurve  

Onze aandachtsgebieden  zijn o.a.

Voedselallergie

Bij voedselallergie reageert het immuunsysteem met een abnormale reactie op bepaalde eiwitten uit de voeding. De eiwitten die een allergische reactie geven worden allergenen genoemd. Bij een voedselallergie moet het voedingsmiddel dat allergische klachten geeft vermeden worden. Reacties op voeding kunnen direct (binnen 2 uur) optreden, zoals bij melk, ei, pinda of noten, maar ook vertraagd (later dan 2 uur na inname). Vertraagde reacties komen bijvoorbeeld voor bij overgevoeligheid voor melk. De enige manier om een allergische reactie te voorkomen, is het vermijden van deze eiwitten.

Op de website van de Stichting Voedselallergie is meer informatie te vinden over voedselallergie, het stellen van de diagnose en de behandeling van voedselallergie.

Voedselallergie en -overgevoeligheden bij jonge kinderen

Voedselallergie komt relatief vaak voor bij baby’s, dit komt doordat het maagdarmkanaal nog niet helemaal ontwikkeld is. Koemelkallergie komt bij 2 tot 3% van de baby’s voor. De meeste kinderen overgroeien in de eerste paar jaar van hun leven een allergie voor koemelk en kippenei.

Bij borstgevoede baby’s en baby’s die vaste voeding krijgen is het voor ouders meestal minder duidelijk welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt dan baby’s die alleen flesvoeding krijgen. Dit kan als gevolg hebben dat steeds meer voedingsmiddelen worden vermeden, wat kan leiden tot ondervoeding.

Wij helpen u graag uit te zoeken of er een relatie bestaat tussen de klachten en voeding.

Eosinofiele oesofagitis

Eosinofiele oesofagitis is een chronische ontsteking van de slokdarm, waarbij te veel allergische ontstekingscellen aanwezig zijn in de slokdarm. Voedselallergieën speelt bij veel patiënten een belangrijke rol bij eosinofiele oesofagitis. Deze ziekte wordt vastgesteld doormiddel van een kijkonderzoek van de slokdarm (scopie) en het onderzoeken van stukjes weefsel uit de slokdarm (biopten).

Voedselintoleranties en andere voedselovergevoeligheden

Bij een voedselintolerantie is er een reactie op voeding zonder dat het immuunsysteem hierbij betrokken is. De klachten kunnen erg lijken op klachten bij voedselallergie. Lactose (uit melk) kan bijvoorbeeld klachten geven als de darmen deze stof niet goed kunnen verteren. Ook andere stoffen zoals sulfiet of bepaalde granen kunnen reactie geven.

Daarnaast hebben veel mensen last van maagklachten zoals misselijkheid, maagpijn, maagzuur en snel een vol gevoel hebben. Veel gehoorde darmklachten zijn diarree of juist verstopping, een pijnlijke buik, winderigheid en een opgeblazen gevoel. Een voedselintolerantie of een voedselovergevoeligheid kan een mogelijke oorzaak van de klachten zijn.

Mastocytose (Mestcelziekte)

Bij mastocytose maakt het lichaam te veel abnormale mestcellen aan. Deze mestcellen gaan spontaan en zonder reden stoffen uitscheiden en zich vermenigvuldigen, waardoor ziekteverschijnselen kunnen ontstaan. Het komt voor bij kinderen en volwassenen.

Mastocytose kan alleen in de huid voorkomen, ook wel urticaria pigmentosa genoemd. Bij (indolente) systemische mastocytose komen deze abnormale mestcellen in het beenmerg voor en vaak ook op andere plaatsen in het lichaam, zoals in de darmen, de lever of de milt.

FPIES
Immuun-ondersteunende voeding

Relevante gegevens voor de diëtist

Wij werken samen met kinderartsen, allergologen en maag-darm-leverartsen voor het opstellen van de juiste behandeling op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook adviseren wij bij voedselprovocaties.

Diagnose

(Verdenking) voedselovergevoeligheid met, indien mogelijk, vermelding van (verdachte) voedingsmiddelen (allergenen/triggers), eventuele co morbiditeit/differentiaal diagnose.

Symptomen met ernst en frequentie
 • Gastro-intestinale klachten zoals braken, kolieken, buikpijn, misselijkheid, krampen, diarree en obstipatie, maar ook het orale allergiesyndroom.
 • Dermatologische verschijnselen zoals verergering van constitutioneel eczeem, urticaria, jeuk, exantheem, angio-oedeem.
 • Luchtwegklachten zoals astma, allergische conjunctivitis, allergische rhinitis• andere klachten/verschijnselen zoals anafylactische shock en voedselweigering of aversie.
Laboratoriumgegevens/immunologisch onderzoek

Eventueel sensibilisatie onderzoek: specifiek IgE of huidpriktest.

Medicatie

Zoals antihistaminica, cromoglycaten, corticosteroïden, luchtwegverwijders en epiferine (adrenaline).

Verwijzingen

Graag ontvangen wij een verwijsbrief als u naar ons doorverwijst met alle relevante informatie. Eventuele labwaarden, uitslagen van huidpriktesten of provocaties graag vermelden in de verwijzing.

U kunt uw verwijsbrief mailen of posten naar: Verwijsbrieven van patiënten uit regio Arnhem kunt u versturen naar:
Medisch Centrum het Span, t.a.v. Vlieg Diëtisten, Van Maerlantstraat 1,  6824KX Arnhem.

Verwijsbrieven van patiënten uit regio Almelo kunt u versturen naar:
ZGT Almelo, t.a.v. Vlieg Diëtisten, Zilvermeeuw 113, 7609 RZ Almelo.

Verwijsbrieven van patiënten uit regio Noord-Holland kunt u versturen naar:
DC Klinieken Lairesse, t.a.v. Vlieg Diëtisten, Valeriusplein 11, 1075 BG Amsterdam.

Verwijsbrieven van patiënten uit regio Zuid-Holland kunt u versturen naar:
Maasstad ziekenhuis, poli allergologie, t.a.v. Vlieg Diëtisten, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

Voor overleg kunt u contact opnemen via 085-0516886, optie 3

Patiënten kunnen een afspraak plannen via de website of per telefoon.

Rapportages
U ontvangt na het eerste of tweede consult een uitgebreide rapportage over het consult en het behandelplan. Indien nodig ontvang u tussentijdse rapportages en een eindrapportage.

Overige werkzaamheden
De diëtisten van Vlieg Diëtisten zetten zich actief in voor patiëntenverenigingen op het gebied van allergie of andere atopische aandoeningen. We werken samen met de Stichting Voedselallergie. We schrijven artikelen voor het magazine en zijn betrokken bij de ledendag van deze stichting. Daarnaast geven we regelmatig presentaties bij andere patiëntenverenigingen.

Onze diëtisten geven ook voordrachten voor collega-diëtisten en artsen.
Daarnaast hebben meerdere diëtisten een actieve rol binnen Diëtisten Alliantie Voedsel Overgevoeligheid (DAVO), Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI), International Network for Diet and Nutrition in Allergy (INDANA) en European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

Onderzoek
Onze diëtisten zijn betrokken bij diverse medisch-wetenschappelijke onderzoeken, o.a. effect van immuun-ondersteunende voeding op atopische aandoeningen, in kaart brengen van FPIES in Nederland, invloed van voeding op de samenstelling van borstvoeding, groei van kinderen met allergie.

Publicaties
De diëtisten van Vlieg Diëtisten publiceren regelmatig in tijdschriften voor patiënten, het Nederlands Tijdschrift voor Astma en Allergie, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en buitenlandse allergie tijdschriften. Berber Vlieg heeft meer dan 60 publicaties in peer-reviewed tijdschriften.