Uw Hulpvraag

  • Vergoedingen

Basisverzekering & aanvullende verzekering

In 2017 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 60 euro per uur. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering, dat in 2017 wettelijk is vastgesteld op € 385,-. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

KLIK hier om op te zoeken of wij een contract hebben met uw verzekeraar.

De hoeveelheid verscheelt per zorgverzekering,  maar mogelijk krijgt u vanuit aanvullende verzekeringen extra dieetadvisering vergoed. Wij verwijzen u door naar een overzicht voor de vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2017.

Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt de contacttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

  • Behandeltijd

Een consult bestaat uit twee componenten:

  1. Directe tijd

De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.

  1. Indirecte tijd

De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om uw persoonlijk advies/ behandelplan op te stellen, om de verwijzer te informeren, het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. U bent hier doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Gebruikte tijd per consult *

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.)
Intake 60 45-90
Vervolgconsult lang 30 15-45
Vervolgconsult kort 30 15-30
Skype/telefonisch consult lang 30 15-45
Skype/telefonisch consult kort 15 15-30

*Deze tijden zijn een indicatie

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het maken van een variatielijst wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten.

In totaal kost een dieetbehandeling gemiddeld 3 tot 7 uur per behandeling. Uiteraard kan in overleg de dieetbegeleiding worden gestopt zodra u niets meer vergoed krijgt van de verzekering.

  • EvryFactoring

Vlieg&Melse  heeft de debiteuren administratie uitbesteedt aan Evry Factoring BV. Als u onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering, of u  alle uren uit de basis- en eventueel aanvullende verzekering heeft gebruikt, of als er kosten in rekening worden gebracht voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak. Dan ontvangt u een factuur van EvryFactoring voor de (meer)kosten.

Pin It on Pinterest

Share This