Voorbereiding afspraak diëtist

Wij vragen u vooraf aan de afspraak onderstaande overeenkomst en vragenlijst in te vullen.
Daarnaast graag van (minimaal) 2 dagen noteren wat u eet en drinkt in onderstaand voedseldagboek of in de Eetmeter app of op de website van het Voedingscentrum.

Graag de vragenlijst uiterlijk 48 uur voor de eerste afspraak naar uw diëtist sturen. De behandelovereenkomst en voedseldagboek kunt u mailen of meenemen naar de afspraak.

Preparation for your consult with the dietician.

Before your first consult we ask you to fill in the documents below as preparation, also we ask you to keep a food diary for 2 days regarding the format below. Please share this with your dietician 2 days before the appointment.

Pin It on Pinterest

Share This